Obchodní podmínky

Provozovatel DRM company s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

Otevírací doba a rozvoz

Provozovna má otevírací dobu uvedenou v sekci "kontakt". Telefonické a on-line objednávky se přijímají dle oprovozní doby uvedené na těchto stránkách.  RestauraceViktoria.cz si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky na 99,-Kč a právo nerozvážet do některých oblastí. Kam všude rozvážíme najdete na těchto stránkách v sekci CENA ROZVOZU.

Platební podmínky

Za produkty a služby je možno platit kurýrovi v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner) nebo platební kartou. V případě uskutečnění objednávky na www.restauraceviktoria.cz , je možno platit platební kartou předem,mobilním telefonem nebo kredity.  Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 2000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH. U všech dovozových destinací v zóně D je zákazník povinnen uhradit objednávku předem.

Produkty

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa.  Alkoholické nápoje  neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Akce, speciální nabídky, slevy

Restaurace Viktoria si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů. Platba kredity a sbíraní věrnostních odměn-kreditů je popsána v sekci VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

Doručení objednávek

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 45 minut do 120 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Restaurace Viktoria nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.  

Reklamace

Restaurace Viktoria doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na CALL CENTRUM. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. 

Prodej alkoholu 

 

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let jsou stanovena následující pravidla:

 

1. Při dodávce zboží, která obsahuje alkoholické nápoje a tabákové výrobky, prostřednictvím kurýra společnosti DRM company s.r.o., bude zásilka předána Kupujícímu pouze, že tato osoba je starší 18 let. Kurýr společnosti DRM company s.r.o. má právo po Kupujícím požadovat předložení dokladu totožnosti a zkontrolovat údaj o věku Kupujícího (např. OP nebo jiným dokladem). V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží kurýr společnosti DRM company s.r.o. Kupujícímu nepředá.

2. Při dodání zboží formou osobního odběru se Kupující zavazuje prokázat na požádání Prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží se vrátí Prodávajícímu.

 

 

Ochrana osobních údajů

Registrací na webových stránkách  www.restauraceviktoria.cz  uděluje uživatel společnosti DRM company s.r.o. , popř. jeho zaměstnancům (dále jen DRM company s.r.o.), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje bude správce prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného redakčního systému, na kterém je portál provozován.

Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem (zejména z důvodu komunikace a ověření platnosti a aktuálnosti zadávaných informací s cílem zvyšování kvality služeb pro uživatele systému) a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací o dalších marketingových akcích DRM company s.r.o., prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č.  480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle DRM company s.r.o., informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace ze strany DRM company s.r.o. nadále zasílány, maximálně však po dobu deseti let.

DRM company s.r.o. tímto prohlašuje, že bude shromažďovat shora uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

DRM company s.r.o.

U křivéborovice 1299/1a

63500 Brno

IČO: 055 43 983

zapsána u Krajského soudu Brno sp.zn.C 95775

 

Děkujeme za Vaši přízeň!

 


V případě nejasností nás neváhejte KONTAKTOVAT.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací